Képességfejlesztés

Póniovi három éves kortól…

Ezek a foglalkozások élménydús, ugyanakkor fejlesztő jellegűek, ahol első sorban a gyerekek ülésbiztonságát fejlesztjük, illetve megszerettetjük, megismertetjük a lovak körüli teendők alapjaival, koruknak megfelelően megtervezett játékos feladatokon keresztül. Négy évesen már bizonyíthatnak lovas tudásukkal,házi versenyek, játékos napok, vizsgák keretében. Gyakorlati tudás mellett, lovas ismeretek játékos tanulása, elméleti foglalkozások keretében ,egész napos kirándulások,igény szerint játékos idegen nyelvoktatással is bővítve.

Képességfejlesztés

A képességfejlesztés célja a megelőzés. Egyénre szabottan foglalkozunk gyermekével, egyedi igény szerint, saját tempójában haladva. A “természet oktatási rendszerére”, a játékra épülő pedagógiával megerősítjük, szakszerűen megalapozzuk olyan fontos képességeit, melyeknek egész életében nagy hasznát veszi. A lovon végzett játékos feladatok nagyban megnövelik a fejlesztés hatékonyságát. Könnyebben mehet neki a tanulás, beilleszkedés a kortárs közösségekbe. Megelőzhetjük és szükség esetén kezelhetjük a gyakori tanulási-, figyelmi-, és viselkedési zavarokat. Gyermekeknek javul az érzelmi intelligenciája,spontán- és irányított figyelme, szociális érettsége, vizuo-motoros koordinációja,feladattudata, rövid- és hosszútávú memóriája, türelme, finom- és nagymozgása,kudarctűrése — ezernyi hasonló képessége együtt. Így elősegíthetjük a gyermekben rejlő tehetség kibontakozását.

Főbb területek, ahol segítséget nyújtunk:

  • mozgáskoordináció,(nagymozgás, finommotorika)
  • látás
  • hallás
  • tapintás, szerális észlelés
  • testkép, testfogalom, testséma
  • vizuo-motoros koordináció
  • egyensúlyérzékelés
  • beszéd-nyelvi képességek
  • emlékezet
  • gondolkodás