Pályázat

Projektgazda: Kölyökclub Alapítvány

Cím: 2619 Legénd, Petőfi út 83.

Projekt címe: Közösségfejlesztés a Kölyökclub Alapítványnál

Projektazonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00565

Projekt összköltsége:  24 917 569. Ft

Megvalósítás ideje: 2017.01.01.- 2020.01.01.

A PROJEKT CÉLJAI

„A” tevékenységcsoport

 1. célcsoport toborzása, bevonása;
 2. önképzés;
 3. a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása;
 4. önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése;
 5. kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit

Kft.).

„C” tevékenységcsoport

 1. helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése;
 2. szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében;
 3. közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása;
 4. családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása.

TEVÉKENYSÉGEK

 

„A” tevékenységcsoport

 • ÖN-KÉPZÉS: A szakmai munkatársak tudásának továbbfejlesztése, klubvezetők képzése annak érdekében, hogy jobban megismerjék a célcsoport jellemzőit, igényeit, így tevékenységeik hatékonysága növekedjen és elkötelezettségük tovább erősödjön.
 • KÉPZÉS: A szakmai munkatársak, önkéntesek tudásának továbbfejlesztése, klubvezetők képzése annak érdekében, hogy jobban megismerjék a célcsoport jellemzőit, igényeit, így tevékenységeik hatékonysága növekedjen és elkötelezettségük tovább erősödjön. Generációk közötti kommunikáció 30 órás képzés, amelyben megjelennek az esélyegyenlőségi elemek is.

 „C” tevékenységcsoport

 

 • CSALÁDI LOVAS-NAPOK: A gyermekek családjukkal érkeznek és vesznek részt a foglalkozáson. Fejlesztő lovas foglalkozás: a lovaglás, mint mozgásos tevékenységen alapuló terápiás lehetőség alkalmazása az egészségmegőrzésben.
 • SZÜLŐI HATÉKONYSÁGOT NÖVELŐ LOVAS TRÉNING: A szeretet és a bizalom az alapvető két érzés, ami elengedhetetlen az eredményes, sérülésmentes gyermekneveléshez. Mindegyikünkben megvannak, sokszor mégis feltesszük magunknak a kérdést, hol rontottam el? A gyermeknevelésben az a nagyszerű, hogy mindig visszaállhatunk a start mezőre. A ló segít nekünk abban, hogy rájöjjünk arra, hogy mit jelentenek az egyértelmű szabályok, keretek, és mi az elérés járható útja.
 • LÓHÁTON” tárlat létrehozása. A tárlaton fotókkal, használati tárgyakkal, dokumentumokkal, filmvetítésekkel szeretnénk információkat eljuttatni a gyermek és felnőtt lakossághoz egyaránt.
 • LOVAS – NYELVI TÁBOR: Ez a tábor egyesíti a nyelvoktatás és a lovaglás jótékony hatásait, mindezt a gyermekek számára érthető, befogadható és élvezetes formában teszi. A tábor foglalkozásain olyan játékos feladatokkal tanulják az idegen nyelvet, hogy érdeklődésük, nyelvszeretettük fokozódik, melyben nagy szerepet játszik a lovas szaknyelvvel való ismerkedés is. Kibővítve ezt a mindennapi lovaglással
 • LOVAS – KAMASZ TÁBOR. A táborba középiskolás fiatalokat várunk, akik szeretik a a lovakat,a természetet, és érdeklődnek belső énjük iránt. Gyere és ismerd meg magad egy élményekben gazdag lovas táborban. A lovaglás jótékony hatásait kihasználva testtartás javítás, fizikai, testi, lelki, mentális fejlesztés. A lovak melletti munkában felelősségvállalás, egymásra figyelés.

 

 • LOVAS – MESE TÁBOR A tábor egy mesére épül, melyben a gyerekek a szereplők, akik sokféle próbatétellel találkoznak és természetesen, mint minden rendes mesében, van segítőjük és varázseszközeik. Náluk a lovas terápiát, amely a lovak ápolásától, a vezetett lovon való lovagláson át a voltizsálásig tart, kiegészítjük kreatív foglalkozásokkal. Az izgalmakkal teli, fantáziavilágban játszódó táborunk a mese eljátszásával zárul, ahová 4-7 éves gyerekeket várunk. nagyszülőkkel.
 • HAGYOMÁNYŐRZŐ RENDEZVÉNYEK: Részt veszünk a környező települések rendezvényein. Szüreti felvonulásokon, falunapokon, gyermeknapokon tereplovaglással. Az idősebb generáció bevonásával, akik a felvonulásokon énekelnek, elkészítik a díszleteket, kínáló pogácsát sütnek stb.

 

 • BARÁTOM A LÓ: Komplex foglalkozás-sorozat, a ló fizikai tulajdonságairól, a különféle lófajtákról, valamint arról, hogy miként könnyítette meg az ember munkáját, lovas-szerszámok, kézműves foglalkozás: bőrmunkák, nemezelés, Rajzok készítése, Vetélkedő : “Minden, ami ló” 10-18 éves korig. Szabadidő hasznos eltöltésére nevelés. Idősebb korosztály bevonása a programba, akik élményeikkel színesítik a programot, bemutatják kézműves tudományukat.

 

 • LOVAK NYOMÁBAN: Családi buszos kirándulások. Olyan helyeket céloztunk meg, ahol a lovak tartásának, nevelésének, tenyésztésének kultúrája, múltja van. Szilvásvárad, Bugac, Mezőhegyes, Ópusztaszer, Hortobágy, stb. Ezeken a kirándulásokon a hely szellemével való ismerkedésen kívül múzeumi, illetve kézműves foglalkozásokon is részt veszünk.

KÖZÖSSÉGI INFORMÁCIÓS PONT

Közösségi információs pont helye: 2619 Legénd, Petőfi út 28.

Nyitvatartási idő: Szerda: 10-14. Szombat: 14-17.

Telefonszám: 06/20-55-96-772

Közösségfejlesztő közösségi együttműködések szervezése: az együttműködés problémáinak feltárása a lakosság közti párbeszéd, együttműködés ösztönzése, illetve felkutatása, bevonása programokba. Önkéntes Hálózat kialakítása, működésének koordinálása. Az információs pontot az alábbi szolgáltatások igénybevételével kereshetik meg.

GENERÁCIÓS-HÍD: fiatalok és idős emberek kapcsolat-építése. Segítségnyújtás koordinálása. Lehet konkrét fizikai segítségnyújtás, vagy informatikai segítség, de lelki támasz, beszélgetés is.

 

 „MENTORÁLÁS– Segítségnyújtás tanulásban, tanulási módszerek átadásában- diákok egymás között. A kortárs, közel kortárs (diák-) mentorálás nem egészen ismeretlen, de még korántsem széles körben elterjedt gyakorlat a magyar iskolarendszerben. Az ilyen mentorálás két fiatal közötti személyes kapcsolatra épül, szabályozott és lényegesen kiegyensúlyozottabb, mint egy barátság. Célja a mentorált fejlődésének segítése.